Náš spolek se plně řídí zásadami dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a dle zákona o ochraně osobních údajů.

V případě potřeb kontaktujte správce údajů na info@oddiltitio.cz